Benjamin Schorn

Projektledare

Dortmund, Tyskland

Den utbildade IT-specialisten började på CloudLab som en del av sina dubbla studier. Egentligen arbetar han med projektledning, men ibland får man intrycket att han har kommit för att ställa till med problem. Bara ett exempel: Benjamin lyckades faktiskt en gång krossa ett fönster med sitt elektriska bord. Exakt hur det gick till kommer alltid att förbli hans hemlighet.