Florian Gruppe

Applikationsspecialist

Florian och vår VD Marc har känt varandra sedan skoltiden. På den tiden hade Florian en mage av stål. Till och med flera kilo ost på en fonduemiddag var inget problem. Idag blir vår supportspecialist däremot kritisk om kamomillteet tar för lång tid att brygga. Ändå arbetar Florian med fullt engagemang varje dag och ofta längre än så.