Sie Men Wenk

Ekonomi- och finansdirektör (CFO)

Dortmund, Tyskland

Varje team behöver en själ som håller ihop det. Hos oss är det definitivt Sie Men Wenk ! Hon har varit anställd på CloudLab sedan juni 2016. Hon är alltid engagerad, jonglerar skickligt med alla bokföringssiffror och leder administrationsteamet. Efter att ha börjat som Office Manager är hon nu, mer än välförtjänt, CFO. Och det gäller fortfarande: Om ingen vet, så vet Sie Men .